Naše Technológie

Príprava tlače - PREPRESS

CTP Heidelberg Suprasetter 106
CTP AGFA Avalon N8-20

Zariadenie, ktoré nahradilo klasický výrobný postup s kopírovaním litografií na tlačové dosky, čím sa výrazne zvýšila presnosť a teda aj kvalita a samozrejme úspora času pri realizácii zákaziek.

EPSON STYLUS PRO 7880

Nátlačkové zariadenie na zhotovenie normovaného certifikovaného nátlačku na porovnanie želanej farebnosti tlačového hárku v stroji

PRESS - samotná tlač

KBA RAPIDA 105-8 SW4 FAPC

Plneautomatizovaný 8 farebný ofsetový tlačový stroj pre rozmer potlačeného max. hárku 720x1050 mm a hrúbku papiera od 0,06 do 0,6 mm.
Automatická kontrola a korekcia farebnosti počas tlače pomocou kamerového systému.

ZIRKON RO 66 -2 stroje

Rotačný ofsetový stroj na tlač veľkých nákladov na nenatierané papiere.
4 farby, maximálna šírka kotúča 660 mm.

POSTPRESS - konečné spracovanie

Falcovací stroj HORIZON AFC 746 AKT
Falcovací stroj Heidelberg Finishing KH 78/4 KTL
Falcovací stroj Heidelberg Finishing TD 78

Do týchto strojov sa dostáva vytlačený hárok a následne je poskladaný na požadovaný rozmer.
Možnosť falcovania: krížový, oltárový, harmonikový alebo iné lomy podľa priania zákazníka.

KOLBUS BF 512

Výkonná linka na zhotovenie tvrdej šitej knižnej väzby V8.
Možnosť výroby rovného alebo guľatého chrbta knihy, s prebalom alebo bez prebalu (ochranný potlačený papier so záložkami, ktorými sa obaľuje kniha ako ochrana pred poškodením alebo znečistením).
Spracovanie rôznych druhov obalov: pevné dosky (obaly), flexo obaly, PVC obaly (aj s molitanovýnm poťahom).
Maximálna hrúbka spracovanej väzby 8 mm.

KOLBUS DA 260

Zariadenie na výrobu knižných dosiek.

HEIDELBERG ST 100. 2

Znášacia a zošívacia linka na výrobu mäkkej šitej knižnej väzby V1, kde knižné zložky sú zošité spolu s obálkou v chrbte kramličkami a orezané z troch strán. K šitiu sa používa kramlička s očkom alebo plochá.
Maximálna hrúbka spracovanej vazby 10 mm.

HORIZON CABS 4 000

Znášacia a lepiaca linka na výrobu mäkkej lepenej knižnej väzby V2, kde knižné voľné listy sú v chrbte spojené lepidlom, zavesené do obálky a orezané z troch strán s presnosťou 0,1 mm.
Maximálna hrúbka vazby 45 mm.

LAMINA 1400 GL 2 OP

Lepiaci stroj na zhotovenie papierových tašiek v ľubovoľných rozmeroch a s potlačou podľa požiadaviek zákazníka.