Podporujeme

V našej tlačiarni si vieme, že niesme ostrovom sámym pre seba, uvedomujeme si svoju spoločenskú zodpovednosť.
Podporujeme preto množstvo spoločenských, kultúrnych a športových podujatí: