Certifikáty

V rámci našej snahy o dosiahnutie maximálnej kvality našich tlačiarenských služieb, sme zaviedli pre naše procesy systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2016.

Náš certifikát FSC zaručuje, že papier pre naše výrobky pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, že drevo na jeho výrobu bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne.