Kontakt

Róbert Jurových - NIKARA
M. R. Štefánika 858/25, 963 01 Krupina

Tel.: +421 45 55 11 115, +421 (0) 911 518 212
E-mail: marketing@nikara.sk

Otváracia doba: Po–Pi: 7:00 - 15:30 hod, alebo podľa dohody

Majiteľ spoločnosti:

Róbert Jurových
jurovych@nikara.sk

Obchodné oddelenie:

Ing. Jaroslav Bellák, MBA.
riaditeľ obchodu
e-mail: obchod.bellak@nikara.sk
tel.: +421 (0) 911 518 212

Bc. Jana Mokošová
zákaznícky servis, kalkulácie, objednávky
e-mail: mokosova@nikara.sk
tel.: +421 (0) 911 184 956

Zahraničný obchod:

Mgr. Dominika Račeková
referent zahraničného obchodu
e-mail: racekova@nikara.sk
tel.: +421 (0) 903 909 496

Kancelária Bratislava:

Martin Petrenko
obchodný zástupca
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
e-mail: obchod@nikara.sk
tel.: +421 (0) 903 743 340

Výrobné oddelenie:

Ing. Jozef Turan
riaditeľ výroby
e-mail: riaditel.vyroby@nikara.sk
tel.: +421 (0) 904 455 892

Ekonomické oddelenie:

Ing. Slávka Lehotská
e-mail: ekonomicke@nikara.sk

Ing. Magdaléna Lihocká
e-mail: personalne@nikara.sk

Registračné údaje:

IČO: 30 450 365 
IČ DPH: SK1020606565
Registrácia: Obvodný úrad vo Zvolene, živnostnenský register č. 611-3498

Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen, č.ú.: 2628781091/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2878 1091
SWIFT: TATRSKBX