Príprava tlačových dát

Pre perfektnú realizaciu Vašich tlačovín, prosím nasledujte priložené špecifikácie pre nastavenie tlačových podkladov a prípravu grafiky: