Predaj nadbytočného majetku

Momentálne namáme na predaj žiadne nadbytočné tlačové materiály.